Jdi na obsah Jdi na menu
 

Zásady

Mlčenlivost - Říkej jen to, co může prospět jiným nebo tobě.

Pořádek - Každá věc má své místo. Všechno má svůj čas.

Rozhodnost - Rozhodni se provést to, co máš provést. Proveď bezchybně to, co ses rozhodl provést.

Pracovitost - Neztrácej čas. Zaměstnávej se vždy něčím užitečným. Vystříhej se zbytečných akcí. 

Upřímnost - Neuváděj nikoho úmyslně v omyl. Mysli nevinně a spravedlivě, když hovoříš, mluv podle toho

Spravedlnost - Nikomu neubližuj tím, že činíš bezpráví nebo nesplníš závazky, které jsou tvou povinností.

Opatrnost - Střez se lidí, kteří nemají co ztratit. Promiň jiným i sobě.

Úspěšnost - Úspěch měř tím, zda ti přinesl vnitřní štěstí a jsi-li přitom zdráv a milován.

Respekt - Uč se přijmout mínění druhého, aniž by tě to mrzelo.

Kritičnost - Nekritizuj příštích dvacet čtyři hodin nikoho - už jen pro ten pocit, co zažiješ.

Obezřetnost - Nepodceňuj nikdy sílu dobrého slova, a tím víc činu.

Štěstí - Pořád si uvědomuj, že štěstí nezávisí na majetku a moci, ale na vztazích k lidem, které máš rád a kterých si vážíš.

Pozornost - Nikdy nebuď nevšímavý k času a slovům: obojí je nenávratné.

Rovnost - Nikdy nemluv o penězích s lidmi, kteří mají o hodně víc - nebo míň - než ty.

Odpočinek - Když už těžce pracuješ, najdi si vždycky čas, abys výsledků užil.

Pokora - Dívej se v noci na hvězdy, zasaď na své narozeniny strom a poděkuj před každým jídlem.

Odvaha - Buď statečný: až budeš svůj život bilancovat, vždy tě bude mrzet víc to, co jsi mohl udělat a neudělal, nežli to, cos vykonal.